Keurmerken van goud | Hoeveel karaat goud heb ik? | Inkoop Goud Gouda

Keurmerken van goud

Geschiedenis van de keurmerken

Sinds mensenheugenis wordt goud als ruilmiddel gebruikt. In vroegere tijden was het niet zo makkelijk te betalen met een brok goud. Men moest altijd een waag bij zich hebben om te bepalen hoeveel het brokje waard was. 

Men kreeg toen het idee om de ruilhandel eenvoudiger te maken door de brokjes van gelijk gewicht te maken en te stempelen met een afbeelding van de toen regerende vorst. Dit was de geboorte van het eerste geld.

Helaas was het eerste geld niet fraudebestendig. Sommige, niet zo eerlijke, goudsmeden voegden koper aan het goud toe tijdens het smeden, en staken zo een aantal gouden munten in hun zak. In Frankrijk en London werd toen besloten een stadsteken (contremarque of teste de Leopart) aan de munten toe te voegen.

Helaas was ook dit niet voldoende om fraude tegen te gaan, de keurmeester was soms gevoelig voor omkoperij. Men besloot toen om een jaarletter, meesterteken en stadsteken op de munten te stempelen.

Nederland nam deze techniek over en in de Zuidelijke Nederlanden zijn er sinds 1798 keurmerken. Later, rond 1806, zijn de keurmerken uitbreid naar de Noordelijke Nederlanden. Met het ontstaan van het Koninkrijk Holland in 1806 ontstond in 1807 een nationale waarborgwet. In deze wet werden de eenheden in de edelmetaalgehalten en hun keurmerken neergelegd. 

De eerste Waarborgwet is uit 1986 en het doel van deze wet was om de consument te beschermen tegen falsificatie. De wet bepaald dat bepaalde edelmetalen, en dus ook goud, gekeurd dienen te worden door officiële instellingen en dat voorwerpen die de keuring niet doorstaan in Nederland niet als goud verkocht mogen worden. Een keurmerk is in Nederland verplicht. De Waarborgwet 2019 is op 1 Juli 2020 in kracht getreden en vervangt de Waarborgwet 1986.

Direct de waarde (indicatie) van uw goud berekend,direct uitbetaald.

Bereken eenvoudig de waarde (indicatie) van uw goud aan de hand van het gewicht in gram.

Welke keurmerken kunnen wij zien in gouden sieraden?

Goud keurmerken

De keurmerken geven het volgende goudgehalte aan:

  • 916 duizendste noemt men 22 kaarts goud, (91,6% goud en 8.4% ander metaal)
  • 833 duizendste noemt men 20 karaat,
  • 750 duizendste goud noemt men 18 karaat,
  • 585 duizendste goud noemt men 14 karaat.

In Nederland wordt 14 karaat goud het meest gebruikt. 8 karaat goud wordt in Nederland niet verkocht als goud en in Nederland is er geen keurmerk voor 8 karaat goud. In Duitsland mag 8 karaat goud wél verkocht worden als goud en zij gebruiken het teken 333 als keurmerk. 

Behalve deze gehaltes van goud bestaat er ook 9 karaat goud (dit wordt hoofdzakelijk in Engels goud gebruikt), 10 karaat goud (dit ziet men in Amerikaans en Canadees goud) en 22 karaat goud (vaak gezien in Turks en Arabisch goud). 

Gouden ringen van een gouden horloge of erfstuk

Uw sieraad heeft geen keurmerk

Er zijn vele gouden sieraden in omloop die geen keurmerk hebben. De reden hiervoor kan zijn dat het gouden sieraad niet is gekeurd, dat het sieraad niet in Nederland is gekocht of dat het keurmerk gewoonweg versleten is. Wilt u toch graag weten of uw sieraad van goud is en wat het karaat is van uw sieraad, dan kunt Inkoop Goud Gouda een test voor u uitvoeren. 

Maak vandaag nog een afspraak en kom naar onze winkel in Gouda

Selecteer de voor u gewenste datum en tijd. Vul uw contactgegevens in en bevestig uw afspraak.

Heeft u nog vragen? Stuur een mail naar [email protected] of bellen naar 0182 – 786 338.